מכתב: Yevr. II A 1600

מכתב Yevr. II A 1600

תגים

תיאור

A long letter from Avraham b. Levi to Yehuda b. Moshe from Luzk (Probably Luzki in modern day Poland)