מכתב: Yevr. II A 1573

מכתב Yevr. II A 1573

תגים

תיאור

A long letter to Yosef b. Ishaq, from Mordechai b. Avraham, who also signed his name in cypher.