מכתב: Yevr. II A 1549

מכתב Yevr. II A 1549

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2021

תיאור

Non-Geniza. Letter from Shemuel to Yiṣḥaq b. Avraham, in Ponevezh (Panevėžys). Dating: Catalogued as 1739 CE.