מסמך משפטי: Yevr. II A 1319

מסמך משפטי Yevr. II A 1319

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2021

תיאור

Circumcision certificate, Qaraite. Location: Cairo. Dated: Wednesday, 20 Tevet 1771 Seleucid, which is 1459/60 CE. (1) Shemuel Faraj'el b. (2) Ḥananyahu Avraham b. (3) Shelomo b. (4) ʿOvadyahu b. (5) David b. (6) Shelomo b. (7) Amaẓyahu Yosef b. (8) Shelomo b. (9) David b. (10) Ḥisday b. (11) Yeḥizqiyahu b. (12) Shelomo b. (13) David the exegete b. (14) Boʿaz b. (15) Yehoshafaṭ b. [Yoshiyyahu b. Sha'ul b. ʿAnan etc. etc. etc.]