מסמך משפטי: Yevr. II A 1300

מסמך משפטי Yevr. II A 1300

תגים

תיאור

Copy of a Karaite ketubah.