מסמך משפטי: Yevr. II A 1299

מסמך משפטי Yevr. II A 1299

תגים

תיאור

Draft of a Karaite ketubah