מסמך משפטי: Yevr. II A 1298

מסמך משפטי Yevr. II A 1298

תגים

תיאור

A draft of a Karaite marriage contract