מסמך משפטי: Yevr. II A 1290

מסמך משפטי Yevr. II A 1290

תגים

תיאור

Betrothal document, Qaraite. Location: Cairo. Dated: Monday, 9 Shevat 5530 AM, which is 1769/70 CE. Groom: Ḥayyim b. Eliyyahu ha-Rofe b. Elishaʿ ha-Rofe. Bride: Raḥel bt. Aharon ha-Kohen b. Naḥum Kohen, virgin. Basic marriage payment: 50 silver pieces + a gold ring + 4050 large medins. Early marriage payment: 200 large medins. Delayed marriage payment: 1000 large medins. Bride's agent: her father's cousin, Shelomo ha-Kohen b. Elʿazar ha-Kohen b. Aharon ha-Kohen. Among the conditions is that the husband will not prevent the wife from visiting the homes of her family members when they need her. Witnesses: Shelomo Kohen b. Aharon Kohen known as Kanzī Dimashqī; Elishaʿ Ẓaʿir b. Yeshuʿa; Yehuda Naqqāsh; Yeshuʿa Maʿānī; and Eliyyahu b. Moshe Rofe known as Ẓaʿir.