מסמך משפטי: Yevr. II A 1288

מסמך משפטי Yevr. II A 1288

תגים

תיאור

Betrothal document, Qaraite. Location: Cairo. Dated: Sunday, 20 Sivan 5448 AM, which is 1688 CE. Groom: Yeshuʿa b. Avraham ha-Ḥakham ha-Rofe b. Aharon ha-Rofe ha-Ḥakham. Bride: Esther bt. Yaʿaqov b. David ha-Ḥazzan, virgin. Basic marriage payment: 50 silver pieces + a gold ring + 1760 large medins ("large halves"). Early marriage payment: 200 large medins. Delayed marriage payment: 1000 large medins. Bride's agent: It seems her father's cousin, Aharon (but this is not completely clear). Among the conditions is that the groom agrees not to move away from Fustat/Cairo for 20 years, "for example to Damascus or Istanbul," except to Jerusalem. He will also have to pay her 15 silver pieces if he ever beats her in the first 20 years of marraige. Witnesses: Barukh Rofe; Yosef Rofe; Shemuel Melammed; Moshe Ḥazzan.