מסמך משפטי: Yevr. II A 1284

מסמך משפטי Yevr. II A 1284

תגים

תיאור

Karaite betrothal deed. The groom taking upon himself can not travel to outside of Egypt for 20 years but permitted to go to Jerusalem. The bride is described as deflowered.