מסמך משפטי: Yevr. II A 1269

מסמך משפטי Yevr. II A 1269

תגים

תיאור

Karaite betrothal deed. Mordechai b. El'azar b. Aharon is betrothing Esther d. Ya'aqov b. Avraham. Dated Monday, 8th Adar I, 5398 Era of creation (1638).