מסמך משפטי: Yevr. II A 1255

מסמך משפטי Yevr. II A 1255

תגים

תיאור

Approval about paying a debt. Dated Tuesday 3 Nissan 5443 AM