מסמך משפטי: Yevr. II A 1241

מסמך משפטי Yevr. II A 1241

תגים

תיאור

Karaite ketubah of Esther known as Qamr d. Avraham Hakohen b. Ya'aqov with the groom Elazar. Dated 23rd Shewat, 5414 (1654)