מסמך משפטי: Yevr. II A 1047

מסמך משפטי Yevr. II A 1047

תגים

תיאור

Marriage contract, Qaraite. Formulary. Location: Fustat/Cairo. Dated: 5537 AM, which is 1776/77 CE.