רשומה קשורה ל-מכתב: Moss. VII,46

מכתב Moss. VII,46
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    לdigital edition, מהדורה ראה