רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Yevr.-Arab. I 1701

מסמך משפטי Yevr.-Arab. I 1701
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    כולל digital edition