מסמך משפטי: Moss. X,134.3

מסמך משפטי Moss. X,134.3

תגים

תיאור

bill of proxy from the leaders of Tiberias. Needs examination. No image