רשימה או טבלה: Moss. X,132

רשימה או טבלה Moss. X,132

תיאור

Ledger, probably account - needs examination. No image