מסמך משפטי: Yevr.-Arab. I 1700.14

מסמך משפטי Yevr.-Arab. I 1700.14

תגים

תיאור

Legal record (#30). Trousseau list. Groom: Bū l-Barakāt al-ʿAṭṭār. Bride: Sitt at-Dār bt. Yefet ha-Kohen b. Menashshe ha-Dayyan. See Goitein's notes for the items enumerated. NB: Goitein referred to this document as folio 13 (Firk. II NS 1700.13B, with the B indicating verso) in accordance with the foliation written in pen; but the correct folio is 14, as written in pencil (the librarian with the pen gave two folios the number 8). ASE.

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. ברכות בר טוביה
 2. תקוים אלש בו אלשרכאת אלעטאר
 3. סת אל [[ימן]] דאר בת יפת הכהן בר מנשה הדיין החבר
 4. ואלשרוט
 5. זוג אבר דהב אהליה מכללה בלולוג>
 6. זוג אבר נשאשיב דהב מכלל [[א>]] //וזוג כראריב// ב'
 7. זוג חלק דהב מכלל ד>
 8. זוג חדאיד דהב מגרי סואד 'ל
 9. כאתם דהב וכאתם ענבר ג'
 10. מימון ענבר יח וחבתין לולו ד'
 11. אברתין פצה ומול ומלעקה א'
 12. ד קטע בלור ואגטיתהם ב'
 13. אלגמלה כמסין
 14. תוב אכצר מדהב כמסה עשרה
 15. מעגר עשרה
 16. גו כאניה ביאץ דביקי ד'
 17. ומעגר ביאץ ד'
 18. גלכאניה זרקא ד'
 19. וכצי אזרק ד'

תרגום