מסמך משפטי: Moss. VIII,446.2

מסמך משפטי Moss. VIII,446.2

תגים

תיאור

Dowry list and the beginning of a pre nuptial agreement - needs examination. Image not available?