רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Moss. VIII,419.2

מסמך משפטי Moss. VIII,419.2
  1. ציטוט
    Shmuel Glick, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
    למהדורה, תרגום, דיון ראה
    • 322-323