מסמך משפטי: Moss. VII,93.5

מסמך משפטי Moss. VII,93.5

תיאור

Legal document, tiny fragment. Marriage-related?