רשומה קשורה ל-מכתב: Yevr.-Arab. II 1415

מכתב Yevr.-Arab. II 1415
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition