מסמך משפטי: Moss. VII,83.1

מסמך משפטי Moss. VII,83.1

תגים

תיאור

Marriage document in Hebrew. Late. Possibly just a formulary, as it is introduced with the header "זהו טופס." Currencies: Venetian peraḥim and muayyadis/medins.