מסמך משפטי: ENA NS 7.25

מסמך משפטי ENA NS 7.25

תגים

תיאור

Court record in which the orphan Avraham b. Shemuel al-Andalusi brings his guardians for the second time to court demanding they deliver a balance. The guardians refused since they had been expressly exempted from this duty by the orphan's father. A committee of three, headed by Shemuel ha-Kohen b. Talyun was to look into the matter, but nothing came out of it. Dated Tevet 1339/ December 1027. (Information from Mediterranean Society, III, pp. 294, 295.) See also T-S 20.60 (PGPID 3555) and T-S 8J4.3.2 + AIU VII.D.4 + T-S 8J4.3 + T-S 13J5.1 (PGPID 2121).

ENA NS 7.25 2

2

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. חצרו בית דין פי כניסת הירושלמים מצרים פי יום
 2. [[אלאתנין שתה עשר כלת מן טבת מן שנת אשלט]] אלכמיס לכמס כלון מן טבת מן שנת אשלט
 3. לשטרות איך אברהים אבן שמואל אלאנדלסי ויוסף בר
 4. בנימין ויפת בר טוביה וצייה ואחצר אברהם(!) האדא
 5. אכרג כתאב מורך לאתנין ועשרין מן שבט שנת
 6. אשלז לשטרות ידכר פיה בלוגה ותבת פי בית
 7. דין וטאלב אלוציין אלמדכורין בתסלים מא תבקא ל[ה פי
 8. אידיהם פכאן אלגואב מנהם אליה אדא א[. . . . .
 9. בית דין ואלקאצי באלתסלים וכתבת לנא [ בראה
 10. סלמא פטלב מנהם אן יחודו מא ענדהם פתוק[פו
 11. ען דלך וכאן אלאחתגאג מנהם אנהם אחצרו אלוציה
 12. אלדי בהא אנטלקת בהא אידיהם וקאלו אן הדה
 13. וציתנא אחמלונא עלי מא פיהא בחסב מא אוגבה
 14. פקה רבותינו זכרוניהם לברכה פהי תוגב אן
 15. לא ילזמנא לא חסאב ואל חראמה ולא שבועה
 16. ולמא אן אלזמנא באונס אלמלקות ואחצרנא קבל

תרגום

ENA NS 7.25 1

1

verso

 1. אל]יום ואלזמנא באחצאר חסאב באליד אלשלטאנייה
 2. הוה אלמאנע לנא אלסאעה אן נדכר שי //פלמא// תם תטאול
 3. אלכטאב [[קאלו]]//ראו// אלשיוך נט רח אן יחצר אבראהים
 4. בר שמואל הדא אלדרג אלדי כאן אסתקר פי דאר
 5. מר אפרים הכהן נט רח אלי מר שמואל הכהן ראש
 6. הקהל ומ רב שלמה בן מר סעדיה ומ רב יפת
 7. בר יצחק יקפו עליה ויתאמלו מא פיה ויעודו
 8. א]לו אלאוציא ען מא תבקא ענדהם ויסדדו האאולאי
 9. . . . . .]לי אלאפצאל בינהם מן טריק אלבצוע
 10. . . . . . .] אלגמיע באלכיאר מן הדא אליום //אלמקדם דכרה// אלי יום מתיה
 11. . . . . . . .] אללה אלחאל עלי אלוגה אלמדכור ואלעאדו
 12. אלי בית דין ליפצל בינהם אלחכם באלחק ואלתמס בית דין
 13. מן מר יפת בר טוביה [[ומ]] תודיע כתאב פי אלגויים
 14. בספה פחלף אנה לא יודעה בעד אן כאן סלמה
 15. לראש הקהל אסתרגעה וחלף אנה לא מע.א לאברהם בר לוי
 16. הדא פי מסאה אלי אליום אלמדכור [[ואן הע]]
 17. שמואל הכהן ראש הקהל בירבי טליון
 18. חסן בר יצחק אברהם בר מבשר ננ סעיד בר אהרן
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 7.25: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain