רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Moss. VII,47

מסמך משפטי Moss. VII,47
  1. ציטוט
    Avraham David, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
    כולל מהדורה