מסמך משפטי: Moss. VII,42.3

מסמך משפטי Moss. VII,42.3

תגים

תיאור

Long and narrow damaged fragment written by Efraim b. Shemarya. Probably court records. Not much text has survived (two entries on recto, one on verso). AA