מסמך משפטי: Moss. VII,24

מסמך משפטי Moss. VII,24

תגים

תיאור

Bifolium of legal records, one of which is dated 1519 CE (Sivan 1830 Seleucid).