רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: ENA NS 22.26

רשימה או טבלה ENA NS 22.26
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה
 3. ציטוט
  Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
  כולל digital edition