רשומה קשורה ל-מכתב: Moss. VII,194.1

מכתב Moss. VII,194.1
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    כולל מהדורה