רשימה או טבלה: ENA NS 22.23

רשימה או טבלה ENA NS 22.23

תגים

תיאור

List of contributors containing Coptic numerals. (Information from Goitein's typed texts)

ENA NS 22.23 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. שמואל פרש[. . . . . .] י
 2. יעקוב טבא[. . .] ש
 3. מ. . . מ. . הו.[. .] נר
 4. מוסי שכמ.ה ש
 5. נצר אל.קבאני ש
 6. פהיד בראכך ש
 7. . . . .]. .אשי וצהרה א
 8. יעקוב דהבי ??
 9. אסחאק טושי ש
 10. סעיד רומי פ
 11. יוסף כרים ??
 12. נציר טבאך וצהרה ??
 13. א אלחדק ר
 14. אלאמני ר
 15. . .]ם שו. .ה ר
 16. . . . . .] ואחק א
 17. . . . . . . . .] ש
 18. . . . . . . . .] ר
 19. . . . . . . . . . .] ר
 20. . . . . . . . . .] ר
 21. . . . . . . . . . .] ר

תרגום

ENA NS 22.23 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 22.23: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain