מכתב: ENA NS 22.2

מכתב ENA NS 22.2

תגים

תיאור

Letter from a father who had undertaken to pay the capitation tax for his son but was robbed. Asks the recipient to pay the tax for his son and releases him from having to repay his debt, 1185

ENA NS 22.2 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. אכד קדמי חתי נאולוני אלוטא מן אלבאב
 2. ורחת אלי אלדיואן לקית אלממלוך קאעד
 3. קאל לה אלשיך שעיא אלגאליה ענד
 4. הדה אליהודי להא תלת שהור ונחן מא
 5. מא נקדר עליה קאל אלמשד ערוה
 6. חתי אשעף גרה בה תטלע עתמאן
 7. קאל לה יא מולא הדה שיך ומריץ
 8. תצרבה יציבה שי תרגע אלעדור
 9. עליי הו יכרג יתסבב פיהא קאל אלמשד
 10. מא אכרגה אלא עריאן חתי ירחמוה
 11. אליהוד פגרמת דרהם ונצף נקרה ללמקדם
 12. חתי לבסוני תובי ווחק אלשריעה יא
 13. אכי יום אן מסכֻני מא כאן מעי סוא נצף
 14. נקרה גית אלא אבני אלי אלסוק ומע אלרקאצין
 15. פלמא בצרני עלי תלך אלחאלה בכי
 16. וקאם אשתלף עליה בחגה אלגאליה
 17. בזאיד סתה נקרה למדה עשרין יום
 18. ובעת אלגאליה תמאניה וארבעין נקרה

תרגום

ENA NS 22.2 2

2

verso

 1. תערף וכלץ ולדי מן אלחגר אלדי
 2. עליה מן גהתתך פלולא הו כנת
 3. אנא אלי אליום מחבוס מן אגלך
 4. ולו אן לנא חאל מא טלבנאך קראת
 5. עליך אלסלאם ועלי זוגתך אלסלאם
 6. ועלי ולדך אלסלאם וגמיע מן ענדנא
 7. יסלמו עליך כתי כתיר ויסתוחשו
 8. מן זוגתך כתיר כתיר ויחתמל
 9. אלאמר קד הדה אלאחרף מרה אכרה
 10. ושלום
 11. כתב פי סאבע שבט שנת א
 12. לשטרות
 13. ויא אכי קאל לך ולדי סיר לה אלקמקם
 14. אלנחאס אלדי לה ענדך וכד קמקמך
 15. אלדי לך ענדה פקד גבור לה ולאדג.
 16. אלא בה מן כל בד לחל הו מחתאג לה
 17. כתיר כתיר ושלום
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 22.2: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain