רשימה או טבלה: Moss. VII,158

רשימה או טבלה Moss. VII,158

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Dating: 11th century. Mentions Mardūk b. Mūsā.