מסמך משפטי: Moss. V,385.1

מסמך משפטי Moss. V,385.1

תגים

תיאור

Long vertical strip from the top of a ketubba written by Halfon b. Menashshe ha-Levi. Dated: 1130 CE, under the jurisdiction of Masliah Gaon. Groom: Yehuda ha-Rofeʾ. Bride: Sitt al-Nās. AA