מכתב: ENA NS 21.5

מכתב ENA NS 21.5

תגים

תיאור

Letter from Yaʿqūb b. Isḥāq to Abū ʿImrān [...] and perhaps ultimately to the writer's son (li-waladī). In Judaeo-Arabic (for the letter) and Arabic script (for the address). The writer complains about his distance from his family and his financial straits and inquires about the well-being of his relatives, especially the old woman: "Has she recovered from the illness of her eyes? Has she started to make out things from a distance or from nearby?" Verso: Apart from the address of the letter on recto, there is a second letter, written in Arabic script. Perhaps the response. Needs further examination. ASE

ENA NS 21.5 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. . . . . . . . . . . . . . . ]אלויה אטאל אללה
 2. . . . . . . . . . . .]הא ועלאהא ותמכינהא
 3. . . . . . . . . . .] באלדל חסדהא ועדאהא
 4. . . . . . . .] כל סו פדאהא ווצלני כתאבהא
 5. . . . כ]תאב גירהא פארג מא פיה[[.]]א
 6. . . . .האהא וכאן עוץ דלך אלחשו אלפארג
 7. דכר . .מא אנתו עליה מן מעישה
 8. ועאפייה וקיאם אלחיל ועאפייה אלעגוז
 9. ואלאכוה ואלאצהאר והל הדת מן מרץ עיניהא
 10. וצארת תחקק אלשי מן בעיד או קריב פמא
 11. פי קלבי צרה גירהא ובעדי ענהא ואנקטאע
 12. רזקי פי הדא אלמכאן וקד וקעת ואללה יחסן
 13. אלכלאץ ולא תרגע תכתב לי געלת פדאך
 14. פאנא . . . . באלפדא מנך פלא תכאתבנא אלא
 15. במא אנתו פיה קראת עליך אלסלאם ועלא
 16. אכותך ואצהארך אלסלאם ועלי אבו מנצור
 17. ואכותה וולדה ועגוזה אלסלאם ואלשיך אבו אלכיר

right margin, diagonal lines at 180 degrees to main text

ואולאדה | אל. . . . . | וכרימתה | ואולאדהא | א]לסלאם | ובנת עמך |

ומן ענדהא | אלס]לאם

תרגום

ENA NS 21.5 2

2

verso bottom of the page, at 180 degrees to main text

 1. مولاي الشيخ ابو عمران
 2. بن ابو . . . . ان . . . ..
 3. . . و . له لولدي
 1. شاكر تفضله يعقوب بن
 2. اسحاق لا عدمته
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 21.5: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain