מסמך משפטי: ENA NS 21.3

מסמך משפטי ENA NS 21.3

תיאור

Small piece of paper with only one line of text with the name Netanʾel b. Ṣedaqa known as Ibn al-Kāzarūnī. On verso there are a few Hebrew words.

ENA NS 21.3 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. נתנאל הידוע הבה אללה בן אלכאזרוני בר צדקה נע

תרגום

ENA NS 21.3 2

2

Verso

  1. והיה כערער בערבה בואו ונשתחוה
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 21.3: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain