מסמך משפטי: ENA NS 21.3

מסמך משפטי ENA NS 21.3

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Small piece of paper with only one line of text with the name Netanʾel b. Ṣedaqa known as Ibn al-Kāzarūnī. On verso there are a few Hebrew words.

ENA NS 21.3 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. נתנאל הידוע הבה אללה בן אלכאזרוני בר צדקה נע

תרגום

ENA NS 21.3 2

2

Verso

  1. והיה כערער בערבה בואו ונשתחוה
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA NS 21.3: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain