מסמך משפטי: ENA NS 21.17

מסמך משפטי ENA NS 21.17

תגים

תיאור

Ketubba. Early. (Information from Goitein's index cards)

ENA NS 21.17 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. ]מה ומה דאית בה ש[
 2. ]עין וחמשה דינרי [
 3. ]ת כתובתא דא [
 4. ] גלימא דע[ל
 5. ] כתובתא ד[א
 6. ] מהדא ב[
 7. ] קיים והדא [
 8. ] צדקה [
 9. ] בר אלשיך
 10. ] ישועה ב[

תרגום

ENA NS 21.17 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 21.17: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain