מסמך משפטי: Moss. IXa,6.3

מסמך משפטי Moss. IXa,6.3

תגים

תיאור

In Hebrew. Appointment of a cantor. Late. AA