מסמך משפטי: Moss. IXa,6.2

מסמך משפטי Moss. IXa,6.2

תגים

תיאור

Two remnants from Late ketubbas from Cairo. AA