מכתב: ENA NS 21.12

מכתב ENA NS 21.12

תגים

תיאור

Letter from the office of Yehoshua Maimonides dealing with the capitation tax and with the kashrut of meat, first half of the 14th c.

ENA NS 21.12 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. כק ונוגשיך צדקה וכאצה אלגאליה אנהא
 2. ען דם אלאנסאן ובהא יעמל אלישראלי
 3. דינה שבת ומועדים וכפור וגמיע מא
 4. יכתאר פי דינה ולא לאחד ישוש עליה השם
 5. למען שמו יפתח לכם מאוצרו הטוב
 6. ומידו המליאה והרחבה ובלגנא אן באגל
 7. תהאון פי אמר אללחם אלדי בתאכדוה
 8. מן אלגוי לא סביל אן ישתרי לחם אלא
 9. אן כאן שכץ עברי יאכד גזו מן אלכרוף
 10. ואלגמאעה ישתרו מנה ויטמאן אלאנסאן
 11. מן אלאסור אלחק תע יכון פי עונכם
 12. ויעמר דיארכם ותזכו בנחמת ציון
 13. ושלומכם יגדל ושלום

תרגום

ENA NS 21.12 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 21.12: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain