רשימה או טבלה: Moss. IXa,3.35

רשימה או טבלה Moss. IXa,3.35

תגים

תיאור

Ledger, with numbers expressed in Indo-Arabic numerals.