רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: ENA NS 2.41

מסמך משפטי ENA NS 2.41
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, "Parents and Children: a Genizah Study of the Medieval Jewish Family," Gratz College Annual of Jewish Studies 4 (n.p., 1975), 47 - 68.
  כולל digital translation
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לdigital edition, מהדורה ראה