רשומה קשורה ל-מכתב: ENA NS 2.40

מכתב ENA NS 2.40
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    לdigital edition, מהדורה ראה