מכתב: Moss. IV,44.2

מכתב Moss. IV,44.2

תגים

תיאור

Letter in Hebrew, late. Needs examination.