מכתב: ENA NS 2.9

מכתב ENA NS 2.9

תגים

תיאור

Letter in which the judge Avraham b. Natan Av apologizes for being unable to attend a circumcision ceremony in Fustat because he had been scheduled for another one in Cairo before. The writer asks that his letter of apology be read out during the celebrations. (Information from Mediterranean Society, III, pp. 475, 476)

ENA NS 2.9 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. אעלמך יא ולדי אפלד אל. . אן חצרה מולאי אלפאר
 2. אלזמתני אלמבית באלקאהרה לאחצר אלמילה פי גד
 3. ענדה ואוגבת אלצורה אן לא אכאלף וקד עז על[י
 4. תאכרי ען חצור אלמילה אלתי לרב חלפון הכהן
 5. אלא[. .]נר אלאן תעול עלי אנך תבכר אלי
 6. כניסה אלשאמיין ותחצר פי אלמילה ותנוב
 7. עני ותעתדר מן ר[ב חלפ]ון הכהן בעל המילה
 8. עני באנני מא נז. . רכצה פי נזולי אלל[.]ל
 9. ו[. . .]א עליה רקעתי הדה ושלומו יגדל
 10. ו[. . . .] מן רב צדקה [הכ]הן נר[.]כה אלשאלה
 11. אלדי כנא אנפדנאהא ללאסכנדריה לנעיד
 12. נטרי פיהא לאן וצל כתאב מן אלאסכנדריה
 13. ידכרו אן אצל אלסואל אלדי מצא אליהם אלגואב
 14. עליה ליס הו [כמא] סאל אלסאיל ענה ואלחאל
 15. תגב אסתחצאר אלגואב אלדי מצא אליהם
 16. פתאכדה מנה ותקרה פי אלדאר אלי אן אנזל
 17. ואלכתב אלדי וצלת מן אלאסכנדריה הי
 18. טי רקעתי הדה ושלום

תרגום

ENA NS 2.9 2

2

ENA NS 2.9 3

3

ENA NS 2.9 4

4
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 2.9: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain