מכתב: ENA NS 2.8

מכתב ENA NS 2.8

תגים

תיאור

Letter in the hand of Berakhot b. Shemuel. Possibly addressed to Avraham Maimonides. In Judaeo-Arabic. The letter is an extremely polite reminder to give the writer some money, perhaps as reimbursement or as a wage from the public funds. "When I observed some delay on the part of the master, which is not his custom. . . . I attributed it to his honor's (al-ḥaḍra) preoccupation with the illness of the master (al-mawlā) and the distraction of his mind and his distance from his country. . . ." It is not entirely clear whether the ḥaḍra and the mawlā are different people or not. "The proof, by God, will be from Sunday onward, and tomorrow is Friday, and I have not received anything except for 2 1/4 raṭls of [bread?]. What I received from the jāmikiyya only lasted through the end of the day today, Thursday, the 2nd of Dhū l-Qaʿda." Someone titled ʿAlam al-Dīn gave the writer 9 1/2 (dirhams?). The writer emphasizes the urgency of his request, "for I am among the dead/perishing." He appends an account of expenses for the week, again referring to the jāmikiyya. The expenses include many foodstuffs as well as the fee for the bathhouse and the launderer. The transcription below includes only the words, not the Coptic numerals given for each item. ASE.

ENA NS 2.8 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בר
 2. אלממלוך יקבל אלארץ אמאם אלמגלס
 3. אלסאמי אלאגלי אלמולוי אלמנצורי
 4. נצרה אללה תע ותבת מגדה וצאעף
 5. סעדה ובלגה אמאלה אלסארה
 6. וכפאה כל מחדור וינהי אנה יותר
 7. שרח בעץ מא תיסר מן אחואלה
 8. ומא תצמנה פחוא סואלה פי אעלאן
 9. אלנצר ואסת/ע/מאל אלסבר פי מא
 10. יכתץ בה עלי אגוד מא ינבגי
 11. מן אלמעהוד מן אחסאנה והו אנה
 12. למא ראא מן אלמולא בעץ אהמאל
 13. בכלאף אלמעהוד ואלאשתגאל פי אל
 14. תקצי ען אלאחואל בגמלתהא פגעלה
 15. דלך אשארה לתנביה ען מא פי אל
 16. . . . .] אצאפה אלי מא נסב/ת/ אלאמר
 17. אלי אשתגאל אלחצרה במרץ אלמולא
 18. ותקסים כאטרה ותשתתה ען מוטנה
 19. ואטמאניתה [[מ]] כמא הו מצי אנה
 20. יתחצל מן אלגהה אלמשאר אליהא
 21. בבעץ אלכלפה(?) ואן אלברהאן
 22. ואללה אלעטים מן יום אלאחד ואגדא
 23. אלגמעה לם יתחצל לי מנה סוא
 24. רטלין ורבע [כבז?] ואלדי אתצל לי
 25. [מן אל]גאמכיה נפד גמיעה אלי
 26. אכר יומי הדא אלכמיס אלב מן
 27. ד]ו אלקעדה ופצל ואללה עלם דין
 28. תסעה ונצף ושהותי מנך אלתפאת
 29. ועזמה פאנא מחסוב מן אל
 30. אמואת הקבה יקיים על
 31. הדרתך דכתיב

תרגום

ENA NS 2.8 2

2

verso

 1. ותגזר אמר ויקם לך ועל
 2. דרכך נוגה אור ודכתיב
 3. וענוים יירשו ארץ ויתענגו על
 4. רב שלום ושלום הדרתך
 5. יגדל וירבה לעד נצח סלה

אמן

_______________________

 1. מ . ל . גאמכיה [אל]גמעה אלכארגה
 2. אלדי אתצל באל . . .
 3. אלמצרוף מנהא
 4. ל . מואכד .
 1. וגבן לחם
 1. וטוזין אלקופה (וטחין אלקובה?)
 1. . . . דאר אלנצראני
 2. חמאם

_________________

__________________

 1. וי{ו}ם אלאחד
 2. כבז וזבד וחמץ
 3. אלאן(?)
 4. וסכר מן ענד אל
 5. רשיד
 6. וכבז וגסאל

____________

 1. אלגמ אלפאצל
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 2.8: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain