מסמך משפטי: ENA NS 2.6

מסמך משפטי ENA NS 2.6

תגים

תיאור

Deed, commercial, attesting to Alexandria's importance in international trade. The document mentions traders from Venice and Constantinople, as well as Sicilian coins. Apparently the deed is from the beginning of the twelfth century, to judge by the names, which appear in documents from the circle of Nahray b. Nissim. The document also contains an important report on a dispute between people from the Maghrib and local Alexandrians, headed by the Alexandrian Ben Nahum family. (Information from Frenkel. See also Goitein, Med. Soc. 3:159)

ENA NS 2.6 2

2

תיעתוק

Miriam Frenkel, The Compassionate and Benevolent: The Leading Elite in the Jewish Community of Alexandria in the Middle Ages‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute for the Study of Jewish Communities in the East, 2006).

Recto

1 [ ] ן [ ]

 1. [ ] מולאי [אלשיך אטאל אל]לה בקאה
 2. [ ] סלאמה וסעאד[ה ] ידכר [ ]
 3. [ ] אל אלמסתכי [ ] פי דאר אלקאצ'י
 4. [ ] או ביעה [ פי ] יתכלם עליה וקד
 5. כתבת אלי מולאי אבי אלכיר סלאמה בן סעיד
 6. יקבצ'הא מנה ויפעל פיהא ראיה ודכר
 7. מולאי חל {!} אלשב ועז עלי דלך כתיר לאן
 8. כאן אלשב פי מצר מא יקדר עליה כנת
 9. פי ה[ ] אלוקת וכתבת אלי כתאב כנת
 10. אמא בעתה לך או חמלתה ואמא אליום
 11. יא מולאי מא תם אחד ישתריה מן אלרום
 12. אלעטארין מא יתכל עליהם פי שי לאן
 13. אלבלד ואקף ואמא אלרום מא תרכו
 14. אידיהם עלי בצ'אעה בדרהם אלי יומי
 15. האדי אלא פי האדי אלאיאם אבאעו אלבנאדקה
 16. אלפלפל אלדי גאבוה ג' טרי אלחמל ומא
 17. [ ] אלסנה תאגר מן אלקצטנטינה
 18. וידכרו אן אלאמור ענדהם משכותה
 19. ומא וצל אלסנה מן ענדהם גיר אלנביד
 20. ואלגבן ואלעסל ואלזית וקליל מסתכי
 21. אמא אלמראכב אלמגרביה אלי אל
 22. יום מא צחח להא כבר ואכתר אל
 23. [ ]אעה ענהא אנהא עדאת בגיר
 24. תחקיק ותתפצ'ל תקול אלי מולאי אבי
 25. אלכיר סלאמה יקבץ מן סידי אלממח[ה]
 26. אלשער ויהתם פי ביעה וקד נאלני
 27. [ ] מולאי אלשיך אבו אלבשר אבן אל

Margin

[ ] אלדי בקי לה ענדי ג'ִ דר' ואנא מא בקי לה ענדי [ ] אן לה [ ]

תרגום

ENA NS 2.6 1

1

ע"ב

 1. תתפצ'ל תקבל יד שר השרים עני
 2. ותערפה שוקי אליה כתיר ואנני
 3. משתהי אלאשתמאע ביה כתיר אללה
 4. יקרב דלך
 5. וקד וצלו נאס מן ברניק וערפו אן אל
 6. מראכב גמיעהא ע[דאת ]
 7. קראת עליך אלסִלִאִםִ ומולאי אלשיך
 8. אבי צחק וולדיה אלסלאם ומן
 9. [סאל] ענא אלסלאם ושלום ואמור
 10. אִלִמִגארבה מע בני נחום גיר
 11. מרצ'יה אללה ביננא ובין מן אבלאנא
 12. בהם אלבלאד כלהא להם רייס ואחד
 13. ונחן לנא ק' רייס כל ואחד מנהם
 14. יפעל חסב מא יקדר עליה מן אלשר
 15. ואמא אלכיר פקד בעת מנהם וקד
 16. גרי עלי [ ] מנהם מא תסמעוה מן
 17. אלנאס וגעלו [ ] אסמה יעקוב בן גלינא
 18. אכד מנא תם [ ] ואכ'ד ערצ'נא
 19. ודלך למא כאן סידנא שר השרים
 20. קד אשתמל עליהם וחאשא אללה ירצ'א

Margin

 1. להם [ ] לו יערף פכיף אבו [ ] ואצחאבה
 2. ו[ ]ל פי [ ] בתה
 3. מולאי ו[ ]
 4. עמראן [ ]
 5. אטאל אללה

הערות

Recto ע"ב

 1. נראה שכוונתו בשורות אלו: כל העולם נכנס ומתערב בסכסוך זה וכל אחד רק מוסיף רעה על רעה.
 1. יעקב בן גלינא היה ממנהיגי המקומיים באלכסנדריה במאבקם נגד המגרבים.
 1. שר השרים: הכוונה לנגיד מבורך בן סעדיה.
 1. שעורה: נזכרת לעתים נדירות ביותר כפריט מסחרי, כמו בתעודה שלפנינו. היא שימשה בעיקר מזון בהמות ולתעשיית הבירה.

ע"ב, שוליים ימניים

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 2.6: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain