טקסט ספרותי: Moss. II,47.2

טקסט ספרותי Moss. II,47.2

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2020

תיאור

Maimonides's commentary on the Mishna, Sanhedrin, Perek Ḥeleq, p. 217 in the Qafih edition; identified by Amir Ashur.

Moss. II,47.2 1r

1r

תיעתוק

תרגום

Moss. II,47.2 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • Moss. II,47.2: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.