מכתב: Moss. II,183.2

מכתב Moss. II,183.2

תגים

תיאור

Short note from Abū l-ʿAlā' al-Muʿallim to Abū Saʿīd urging him to send the money quickly because the writer urgently needs to pay the capitation tax.

Moss. II,183.2 recto

recto

תיעתוק

Alan Elbaum, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (n.p., 2024).
  1. אבו אלעלא אלמעלם
  2. מולאי אלשיך אבו סעיד אחיאך אללה
  3. מא אנפדת לי אלדראהם
  4. אסרע פי אנפאדהא פאני
  5. מלזוז פי אלגאליה אסאל אללה
  6. חסן אלעאקבה אן שא אללה

תרגום