מכתב: Moss. II,162.2

מכתב Moss. II,162.2

תגים

תיאור

Nearly complete letter in Judaeo-Arabic regarding a political conflict within the Jewish community, in which the parties have recourse to the government. Mainly in Judaeo-Arabic. Dating: 13th or 14th century. The handwriting is reminiscent of the later Maimonidean Nagids. The writer inquires if Ibn al-Rifʿa (conceivably the famous jurist) is home, and if so, he should take the tawqīʿ (signed decision) and bring it to a certain official named al-Sayfī. Then, people should gather together and call for help (yughawwithū) at al-Sayfī's gate. The remainder is rather obscure and mentions the governor (wālī) of Fustat, who may have refused to talk to anybody until he had personally met with al-Sayfī. Needs further examination. ASE.

Moss. II,162.2 recto

recto

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).

Recto

 1. עבדו [
 2. יעלם סידנא רבנו יוסף [
 3. בוצול משרפתה [אללה ת]ע ילטף ברחמ[תה
 4. וקד סירת אתקצא ען בן אלרפעה הל
 5. הו פי אלבית אם לא לאן יאכד אלתוקיע
 6. ויטלע אלי אלסיפי ובעד הדא אלמצלחה
 7. אן יתעצבוא אלנאס ויקפוא יגותוא
 8. ענד באב אלסיפי פמא יסתחסן
 9. טלם פאן גרם לה אלדרהם אלפרד
 10. טמע ובעד הדא אלגואב חאצר
 11. קאל אנת לו כנת אלמלך מא גוזנא
 12. ולא טלקנא אלי אלאן ואן אסתלאן(?)
 13. גאנבכם טמע פיהם וואלי מצר
 14. קד קאל מא תלתפתוא לה אנא אי
 15. מן גא מן ענדה מא אסלם לה אחד
 16. מן ענדי חתי אגתמע באלסיפי

Recto - right margin

 1. והו תע ילטף ברחמתה
 2. ויעין בפצלה ושלום כפול

תרגום